Miracles
Praktijk voor Therapie, Coaching & Supervisie

WAT IK DOE

Soms zijn de uitdagingen in je leven zo groot dat het je allemaal teveel wordt. Je denkt dat je situatie uitzichtloos is, dat je het allemaal niet aankan. Je voelt je tekort gedaan. Je vindt dat je zelf tekort schiet. Je vraagt je af wat er mis met je is. Je voelt je onzeker, bang, moe, moedeloos, machteloos, woedend op "wie jou dat allemaal aandoet". Je weet het gewoon allemaal niet meer. Weet dat praten helpt. Weet dat een aangepaste therapie of training helpt. Om terug door het bos de bomen te zien. Om je doen en zijn terug op een rijtje te krijgen. Om je leven terug aan te kunnen. Om moeilijke beslissingen aan te gaan en uit te voeren. Om de stress de baas te leren blijven. Om terug in contact te komen met je innerlijke kracht. Om terug te leren "leven"...
Psychotherapie

Je psychotherapeut helpt je door die momenten in je leven waarop je je geblokkeerd voelt en er alleen niet meer door geraakt. Je psychotherapeut kan je begeleiden bij: * Verwerken van depressie * Omgaan met zelfmoordgedachten * Verwerken van traumatische ervaringen * Omgaan met angsten en onzekerheden * Omgaan met stress symptomen, burn-out * Verwerken van verlies (overlijden, scheiding, ziekte…) * Verwerken van sleutelmomenten in je leven, zowel professioneel als persoonlijk * Vragen rond je seksuele geaardheid * Chronische ziekte en pijn een plaats geven * Kiezen voor een gezonde levenswijze en aanleren van nieuwe gewoontes * Vaak is deze begeleiding voldoende om door een moeilijke periode te geraken en een groeiproces te stimuleren. Bij langdurige probleemsituaties of psychische ziekte werken we graag samen met een arts of manueel therapeut voor ondersteunende manipulaties of medicatie.

Mindfulness Based Cognitieve Training (MBCT)

Mindfulness kan je leren in een compact programma van 8 weken: *je leert contact te maken met je gevoelens, gedachten en ongezonde gewoonten. * je leert je geest en neigingen te observeren en ontdekken hoe je je eigen geluk saboteert. * je leert je lichaam bevrienden en beter voor jezelf te zorgen. * door de oefeningen leer je vrede te nemen met wat is en met wie je nu bent en meer te genieten in het hier en nu. * je ontwikkelt een diepe vorm van mildheid en acceptatie die je toelaat heldere beslissingen te nemen over wat echt belangrijk is in jouw leven. Training van aandacht en cultiveren van compassie staat centraal. MBCT is een wetenschappelijk gefundeerd programma geschikt om te leren omgaan met stress, angst, piekeren, pijn, chronische ziekte en depressie. MBCT bestaat uit een unieke combinatie van Oosterse wijsheid en Westerse psychologie.

Supervisie

Supervisie en coaching van professionele hulpverleners en people managers. Wie zelf dagelijks met mensen werkt als arts, therapeut, trainer, begeleider, directeur of teamleider, staat vaak alleen met zijn eigen stress, zorgen, onzekerheden, verwerken van beklijvende verhalen of verwerken van aangrijpende gebeurtenissen in het persoonlijke leven. Al te vaak proberen we er vooral voor de andere te staan en vergeten we voor onszelf te zorgen. Persoonlijke groei is onontbeerlijk voor een professional die zuiver en met open en mild gewaarzijn met mensen wil werken. Hierbij mogen talenten en kwaliteiten openbloeien en komen beperkende oude patronen compassievol in het licht, Zo kan een neutrale, milde therapeut een welkom klankbord en procesbegeleider zijn. Wie actief is als Mindfulnesstrainer (MBCT) en zijn eigen proces wil verdiepen en verfijnen is welkom voor een individueel traject.

Bedrijfstrainingen en workshops

Een kort inspiratie moment of een diepgaand groepsproces. Onder collega’s even uit de dagelijkse sleur stappen en durven kijken naar de onderlinge samenwerking op de werkvloer. Inspiratie opdoen. Kwetsbaar stilstaan bij kwaliteiten en moeilijkheden. Groeipunten afspreken en er stap voor stap werk van maken. Dit alles in een luchtige en veilige sfeer met een ervaren procesbegeleider. Wij bieden lezingen, workshops, korte en langere trainingen op maat over deze onderwerpen : * Mindfulness op de werkvloer * Constructief omgaan met stress * Evenwicht, veerkracht en energie op het werk * Assertief communiceren * Verbindend communiceren vanuit eigen kracht *

Ego says: once everything falls into place, I will find peace.... Spirit says: find peace and everything will fall into place…

Mijn Visie

Life is short, you have to perform all the miracles you can...

Miracles is gegroeid vanuit 2 observaties: Veel mensen beschikken diep in zich over het vermogen om tevreden en gelukkig te zijn en mooie, zinvolle zaken te realiseren, maar slagen daar toch niet in. Mislukkingen, frustraties, spanningen, en allerlei vormen van conflict en ontmoediging stapelen zich op. Ze voelen zich slachtoffer van de omstandigheden waarin ze moeten leven en nestelen zich in hun ongeluk en beperkingen. Sommigen worden door jarenlange stress ook fysisch ziek. Hun dromen zien ze als onmogelijk te realiseren, tenzij er een mirakel zou gebeuren. Als die mensen de moed hebben om een engagerend groeiproces aan te gaan, ontdekken ze dat ze zich hun beperkingen vaak zelf opleggen en hun mislukkingen en frustraties zelf in stand houden. Dan komt het besef dat ze door hun mentaliteit te veranderen en constructief over hun dromen te denken, ze wel mooie en zinvolle zaken kunnen realiseren en wel gelukkig kunnen zijn. Net zoals al die anderen die daar in slaagden en die ze vroeger benijdden. Vaak gebeurt dit groeiproces samen met anderen, in liefdevol en respectvol contact, onder collega's, met vrienden, in gezinsverband. Vaak ook met de hulp van een professionele, warme en wijze begeleider. En zo heb ik in organisaties, onder vrienden en familie en in mijn praktijk al ettelijke “mirakels” zien gebeuren.

  • Psychotherapie
  • Mindfulness
  • Supervisie
  • Workshops

Wie ik ben

Even voorstellen
Inge Thijs
Psychologe – Mindfulnesstrainer – Supervisor – Bedrijfstrainer – 0474/267004 – inge@miracles.be
Specialisaties: *hulpverleners en people managers ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en helpen omgaan met de uitdagingen en verantwoordelijkheden van hun professionelen rol *volwassen cliënten leren leven met chronische pijn en ziekte *trainer, opleider en supervisor Mindfulness Based Cognitieve Training (MBCT) *Bedrijfstrainingen en workshops Mindfulness en verbindende effectieve communicatie

Evenementen en Activiteiten

Stuur een bericht